• Pátek , 19 Duben 2024

Podmořské komunikační kabely – jak se spojují kontinenty internetem?

Produkce kabeláže

Charakteristickým rysem výroby hloubkových optických kabelů je, že většina z nich se nachází v blízkosti přístavu, co nejblíže k moři. Jedním z hlavních důvodů pro toto umístění je to, že kilometr kabeláže může vážit i několik tun a z důvodu snížení počtu spojů, výrobci usilují o to, aby byl kabel jak možná delší. Obyčejný nynější kabel má dnes standardní délku 4 km a může vážit přibližně 15 tun. Jak může být patrné z výše uvedené skutečnosti, transport takového hloubkového optického kabelu není zrovna ten nejlehčí logistický úkol pro pozemní dopravu. Normálně používané na navíjení dřevěné bubny nemůžou vydržet takovou hmotu a pro pozemní převoz se kabel pokládá na celou délku na spojených železničních vagonech, aby se nepoškodilo optické vlákno uvnitř.

Uložení kabelu

Mohlo by se zdát, že tak mocný, na první pohled, produkt lze naložit na loď a shazovat ho na mořské dno. Realita je trošku jiná. Prokládání kabeláže je zdlouhavý a pracný proces. Trasa by samozřejmě měla být nákladově efektivní a bezpečná, protože použití různých způsobů ochrany kabelů zvyšuje nákladnost projektu a také oddaluje navracení investice. V případě proložení kabelu mezi jednotlivými zeměmi, je třeba získat povolení k použití pobřežních vod dané země a musí se získat všechna potřebná povolení a licence k provádění proložení kabeláže. Pak se provádí geologický průzkum a vyhodnocení seizmické aktivity v regionu, monitoruje se vulkanická aktivita, pravděpodobnost podvodních sesuvů a jiných přírodních katastrof v místě kde se bude pracovat a následně prokládat kabel. Důležité jsou i předpovědí meteorologů, aby pracovní podmínky nebyly narušeny. Během geologického průzkumu trasy se bere do úvahy celá řada parametrů: hloubka, topologie dna, hustota půdy dna, přítomnost cizích předmětů jako jsou balvany nebo vraky. Také se hodnotí možné odchylky od původní trasy, tedy že se bude muset prodloužit kabel a tím se zvýší náklady a trvání prací. Teprve poté, co veškeré nezbyté přípravné práce skončí, tak může začít samotné uložení kabelu.

Z gifu je patrné, jak samotný proces probíhá.

Uložení optického kabelu na mořské/oceánské dno probíhá bez kontinuálně z bodu A do bodu B. Kabel je umístěn v speciální kolébce na lodi a je transportován do místa uložení. Kolébka vypadá přibližně následovně:

Jestli vám přijde příliš malá, tak věnujte pozornost této fotografii:

Po vyplutí lodě do moře už zbývá jen technická stránka tohoto procesu. Tým ukladačů za pomocí speciálních strojů uvolňují kabel určitou rychlostí a udržují potřebné napětí kabelu pomocí rychlostí pohybu lodě.

Vypadá to zhruba takto:

Pokud se objeví jakýkoliv problém, rozbití nebo poškození, kabel má speciální kotvu, která umožňuje ho zvednout a opravit problémový úsek.

A nakonec, díky tomu všemu, můžeme nyní z pohodlí domova a vysokorychlostnímu připojení sledovat fotografie a videa z celého světa.

Zdroj: habrahabr.ru

Stránky: 1 2

Related Posts

Leave A Comment