• Středa , 19 Červen 2024

Historie vývoje umělé inteligence a její trendy

Koncept umělé inteligence léta našimi myšlenkami už dlouhou dobu. Ještě dávné řecké mýty obsahují zmínku o mechanických lidech, kteří replikují lidské chování. První výpočetní zařízení byly vnímány jako „logické stroje“ a byly navrženy tak, aby reprodukovali lidské rysy, jako jsou paměť a základní aritmetické dovednosti. Pokus vytvořit umělý mozek, inženýři vnímali jako svůj primární úkol.

S rozvojem technologií, a co je důležitější, s pochopením toho jak naše mysl funguje, umělá inteligence také prošla značnou evolucí. Jejím úkolem již není nadále počítat složité matematické výpočty, ale zaměřit se na kopírování rozhodovacího procesu člověka a plnit úlohy s více „lidským“ přístupem.

Umělá inteligence jsou zařízení obdařené syntetizovanou mysli a často se dělí do dvou základních kategorií: aplikační a celkové. Aplikační umělá inteligence má jednodušší a užší úkol. Takové systémy mohou obchodovat s akciemi nebo řídit autonomní auto.

Celkové systémy umělé inteligence jsou v teorii schopné vykonávat jakýkoli úkol a přesně v této oblasti se dějí nejvíc vzrušující události. Vývoj v této oblasti vedl ke vzniku takového fenoménu jako je „strojové učení“, kterému budeme věnovat pozornost v některém dalším článku.

Pokusy vytvářet umělé myslící organismy, začaly seriozně vznikat před více než 70 lety, když se začaly objevovat teorie a předpoklady o tom, že počítače mohou myslet jako lidé. Ambiciózní předpovědi přilákaly značné finanční investice, ale po několika desetiletích práce v tomto směru, se očekávané výsledky nedostavily. Teprve v posledních 25 letech, díky novému přístupu k umělé inteligenci a technologickému průlomu se vědci přiblížili k realizaci snů těch, kteří stáli u kolébky umělé inteligence.

Během druhé světové války, vědci z mnoha oborů, včetně rodící se v té době neurologie a informatiky, usilovně pracovali na vývoji umělé inteligence.

Alan Turing

Ve Velké Británii se otázkou umělé inteligence zabýval matematik Alan Turing a neurolog William Grey Walter. Své nápady a myšlenky si vyměňovali během večeře v prestižním kruhu pod názvem Ratio Club. Walter se proslavil tím, že stvořil první roboty v historii. Turing vynalezl takzvaný „Turingův test“, který stanovil principiální laťku pro inteligentní stroje. Počítač by měl přinutit člověka si myslet, že ten interaguje s jinou osobou a nikoliv s počítačem.

V roce 1950 na svět vyšla kniha „Já, Robot“, jedná se o sbírku příběhů od populárního spisovatele Isaaca Asimova. Asimov je jeden z prvních spisovatelů, kteří hovoří o myšlence umělé inteligence a sní o její budoucnosti. Kniha, která se stala velice populární, přinutila lidstvo se zamyslet a stala se nejdůležitějším zdrojem inspirace pro celé generace vědců. Nejslavnější část knihy jsou takzvané „Tři zákony robotiky“, podle kterých, se lidstvo má chránit od postání strojů. Kromě abstraktních fantazií o daleké budoucnosti, Asimova práce obsahuje také velmi reálné předpovědi, které se již dokonce i vyplnily. Například počítač, který je schopný si ukládat všechny lidské poznatky a kdokoliv se ho může na cokoliv zeptat.

Já, robot, Isaac Asimov

Kde byl poprvé použit termín „umělá inteligece? Jak vypadal první inteligentní robot? Pokračujte prosím na další stránku

Stránky: 1 2 3

Related Posts

2 Komentářů

  1. Nikola
    6.9.2019 at 1:30 Odpovědět

    Velice zajímavé články mají také na tomto webu http://www.infomozek.cz

  2. Tom
    24.8.2017 at 21:25 Odpovědět

    Pěkné pojednání o umělé inteligenci,akorát mi tam chybí nějaké aktuální informace o vývoji 🙂

Leave A Comment