• Pátek , 19 Duben 2024

Jak nevidomí vnímají svět?

Když zavřeme oči, obvykle nevidíme nic kromě tmy, ta se někdy může míchat se zářícími body. Pod tímto pojmem, máme na mysli „nevidět nic“. Ale jak vidí svět ti, kteří mají oči, navždy „zavřené“? Co je temnota pro slepce, a jak jí vnímají?

cerno

Jak slepí lidé vnímají svět?

Obecně platí, že vnímání světa nevidomých závisí na tom, v kolik let člověk přišel o zrak. Pokud se to stalo v uvědomělém věku, člověk myslí a vnímá, stejným způsobem jako vidoucí lidé. Jen informace o okolí dostane prostřednictvím jiných smyslů. Jestliže slyší šustění listí, představí si stromy, teplé slunečné počasí může být spojeno s modrou oblohou, a tak dále.

Pokud člověk, ztratil zrak jako dítě, po pěti letech života, může si pamatovat barvy a pochopit jejich význam. Jinými slovy bude vědět, jak vypadá sedm standardních barev a jejích odstíny. Jeho vizuální paměť je však stále ještě málo rozvinutá. Pro tyto lidi, je vnímání založeno, z větší části, na sluchu a dotyku.

Absolutně jinak vnímají svět lidí, kteří nikdy nespatřili sluneční svit. Lidé, kteří jsou slepí od narození či batolete, nemají žádné představy o světě, ani jeho barvy. Pro ně zrak, jako vizuální vnímání světa neznamená nic, protože oblast mozku, která je odpovědná za transformaci vizuálních informací do obrazu, prostě nefunguje. Na otázku o tom, co vidí před očima, pravděpodobně odpoví, že nic. Přesněji, oni spíše nepochopí otázku, protože oni nemají spojený objekt s nějakým vizuálním vjemem. Oni znají názvy barev a objektů, ale neví, jak by měly vypadat. To znovu vysvětluje neschopnost nevidomých, kterým se podařilo obnovit zrak, poznat předměty zrakem, které jsou známé jim na dotek, jelikož neví, jak daný předmět má vypadat. Proto slepý člověk nikdy nebude schopen vysvětlit barvu skutečné tmy, protože on jí nikdy neviděl.

Hmatové sny.

Podobná situace, je i se sny. Lidé, kteří ztratili zrak ve starším věku, podle jejích vyprávění, ještě po nějakou dobu se jim zdá „obrázek“. Ale po uplynutí nějaké doby jsou „obrázkové sny“ nahrazeny zvuky, pachy, hmatovými vjemy.

Člověk, který je slepý od narození, nevidí ve svých snech, absolutně nic, ale všechno cítí. Předpokládejme, že jsme měli sen, v němž jsme se nacházeli na písečné pláži. Vidoucí osoba pravděpodobně, uvidí samotnou pláž, oceán, písek, vlny. Slepý člověk bude slyšet zvuk vln, cítit písek, jak se sype skrz prsty, cítit vítr na kůži. Nevidomý od narození videoblogger Tommy Edison, popisuje své sny takto: „Sním stejně jako vy. Například, můžu sedět na fotbalovém zápase, a za okamžik, být na svých sedmých narozeninách“. Je pochopitelné, že on tohle všechno nevidí, ale slyší zvuky, které způsobují odpovídající asociaci.

Jak vnímají okolní svět hluchoslepí lidé a kdo byl první hluchoslepý člověk, který získal vysokoškolské vzdělání? Prosím pokračujte na další stránu.

Stránky: 1 2

Related Posts

Leave A Comment